Group Logo

Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   Fakturaadresser

   Fakturaadresser

   Fastighet

   Ronden 1
   Nya Ronden
   Gärdet 6
   Stillbilden 3

   Adress

   Staffansväg 6–10
   Rotevägen 3
   Mälarvägen 9 (Obs ej nr 5)
   Stallarholmsvägen 12

   Projektnummer (faktura)

   821
   831
   842
   847

   Keyser Fastigheter AB
   556064-8742
   BGC-id: BVG1003
   205 36 Malmö
   PDF-faktura: 
   bg-pb1@maildrop.wm.net

   Fastighet

   Åkerby 2(3&6)

   Adress

   Kemistvägen 16–22

   Projektnummer (faktura)

   825

   Åkerby Industrihus AB
   556118-0174
   BGC-id: BVG1006
   205 36 Malmö
   PDF-faktura: 
   bg-pb1@maildrop.wm.net

   Fastighet

   Elektrikern 7

   Adress

   Djupdalsvägen 23

   Projektrummer (faktura)

   828

   HB Elektrikern 7
   916404-5610
   BGC-id: BVG1007
   205 36 Malmö
   PDF-faktura: 
   bg-pb1@maildrop.wm.net

   Fastighet

   Filmremsan 10
   Botvid 3

   Adress

   Stallarholmsvägen 32
   Winqvistväg 13–15

   Projektnummer (faktura)

   846
   812

   KB Industripark & Co
   916503-7996
   BGC-id: BVG1009
   205 36 Malmö
   PDF-faktura: 
   bg-pb1@maildrop.wm.net

   Fastighet

   Gärdet 8

   Adress

   Mälarvägen 5 (Obs ej nr 9)

   Projektrummer (faktura)

   832

   KB Söderorts Industrihus

   902004-1100
   BGC-id: BVG1010
   205 36 Malmö
   PDF-faktura: bg-pb1@maildrop.wm.net

    

    

    

   Edsbergs Park Fastigheter AB
   556801-0705
   BGC-id: BVG1012
   205 36 Malmö
   PDF-faktura: bg-pb1@maildrop.wm.net

    

    

    

   Älvsjö Industrihus AB
   556873-3587
   BGC-id: BVG1014
   205 36 Malmö
   PDF-faktura: bg-pb1@maildrop.wm.net