Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   Fakturaadresser

   Fakturaadresser

   Fastighet

   Ronden 1
   Nya Ronden
   Stillbilden 3

   Adress

   Staffansväg 6–10
   Rotevägen 3
   Stallarholmsvägen 12

   Projektnummer (faktura)

   821
   831
   847

   Keyser Fastigheter AB
   556064-8742
   BVG1003
   C8011
   190 87 Rosersberg
   PDF-faktura: 
   levfaktura.1003@keyser.se
   E-faktura:
   Peppol Id: 0007:5560648742

   Fastighet

   Åkerby 2(3&6)

   Adress

   Kemistvägen 16–22

   Projektnummer (faktura)

   825

   Åkerby Industrihus AB
   556118-0174
   BVG1006
   C8011
   190 87 Rosersberg
   PDF-faktura: 
   levfaktura.1006@keyser.se
   E- faktura
   Peppol Id: 0007:5561180174

   Fastighet

   Elektrikern 7

   Adress

   Djupdalsvägen 23

   Projektrummer (faktura)

   828

   HB Elektrikern 7
   916404-5610
   BVG1007
   C8011
   190 87 Rosersberg
   PDF-faktura: 
   levfaktura.1007@keyser.se
   E-faktura:
   Peppol Id: 0007:9164045610

   Fastighet

   Filmremsan 10
   Botvid 3

   Adress

   Stallarholmsvägen 32
   Winqvistväg 13–15

   Projektnummer (faktura)

   846
   812

   KB Industripark & Co
   916503-7996
   BVG1009
   C8011
   190 87 Rosersberg
   PDF-faktura: 
   levfaktura.1009@keyser.se
   E-faktura: Peppol Id: 0007:9165037996