Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   Verksamhet

   Vi är ett fastighetsbolag som är specialiserat på fastigheter inom industri, lager och kontor i Stockholms kranskommuner. Vi vill erbjuda våra hyresgäster fastigheter av högsta kvalitet och standard. Vi äger och förvaltar ett 15-tal fastigheter med en sammanlagd yta på över 20 000 kvadratmeter.

   Keyser fastigheter AB har ett stort fokus på hållbarhet och miljö, särskilt energieffektivisering inom drift och underhåll. Vi beaktar energifrågorna i alla skeden av fastigheternas livscykel. 

   Kunder

   Hyresgäster är bland annat de interna bolagen: Frijo, EA, snart Bro & Väg. Andra är Pågens, HLL (Hyreslandslaget), XL-BYGG, Ardex och Bedsab.

   Om oss
   • Bestånd cirka 10 st fastigheter.
   • Yta cirka 20 000 kvadratmeter.
   • Fastigheter inom industri, lager och kontor.