Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   2020.05.05

   2020.05.05

   Om fastigheten

   Adress: Mälarvägen 5, Segeltorp.

   Yta: 1 800 kvm kontor.

   Hyresgäster: EA Gruppen, Frijo, Bro & Väg och XL-BYGG.

   Gärdet 8

   Kontorsfastighet med tillhörande gård.

   Fastigheten har även i år erhållit Greenbuildings certifiering för låg energianvändning.
   Certifieringsreglerna fordrar att en lägre energianvändning än nybyggnadskraven i Boverkets byggregler kan påvisas. Energianvändning och verksamhet ska rapporteras en gång om året för att visa att de certifierade byggnaderna uppnår kraven.

   Om fastigheten

   Adress: Mälarvägen 5, Segeltorp.

   Yta: 1 800 kvm kontor.

   Hyresgäster: EA Gruppen, Frijo, Bro & Väg och XL-BYGG.

   Fler Fastigheter